حضور ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت در نشست تخصصی زنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت به دعوت کمیسیون ملی یونسکو – ایران در تهران در نشست تخصصی زنان ،مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار حضور پیدا کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت به دعوت کمیسیون ملی یونسکو – ایران در تهران در نشست تخصصی زنان ،مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار حضور پیدا کرد. ۳

این نشست در مورخ ۲۰ اسفند سالجاری در تهران در دفتر کمیسیون ملی یونسکو – ایران با حضور جمعی از بانوان موفق در عرصه های گوناگون سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی ،هنری ،پزشکی و … برگزار گردید.
خانم دکتر امین زاده (معاون حقوقی ریاست جمهوری ) ،خانم استر کیش لاروش ( رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ) آقای دکتر سعیدآبادی (دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران ) ، خانم دکتر مهنام (مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران ) ،خانم دکتر معظمی (عضو کمیته علمی بین المللی علوم پایه یونسکو ) ،خانم دکتر طلاچیان ( رییس بیمارستان کودکان علی اصغر ) ،خانم زهرا نعمتی ( قهرمان جهانی پارالمپیک ) ،خانم تینا پاکروان (کارگردان سینما ) و جمع کثیری از متخصصین ،اساتید دانشگاه و کارشناسان ارشد این حوزه از حاضرین این نشست تخصصی بودند.
محورهای این نشست در راستای ،زنان و مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار ،تاثیر گذاری زنان در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار ،زنان و مسوولیت اجتماعی از منظر یونسکو ،فرصت ها و چالشهای زنان در عرصه علم و فناوری ،نقش زنان در ارتقا سلامت اجتماعی ،زنان و فرصت ها و چالشهای عرصه اجتماعی بوده و همچنین به تبادل نظر و بیان تجربیات نقش زنان در این امور پرداخته شد.
در این میان فاطمه قدیمی رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با ارایه طرح پیشنهادی خود مبنی بر نگاه وبژه به حوزه زنان در منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و همچنین در برنامه ششم توسعه و الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،به گفتگو و تبادل نظر با دکتر امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری پرداخت که پیشنهادات مطرح شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد استقبال قرار گرفت.
پیش از این دفتر همکاری های کمیسیون ملی یونسکو – ایران شهرداری رشت و ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با دفتر کمیسیون ملی یونسکو – ایران همکاری های متعددی نظیر امضای تفاهم نامه همکاری با این دفتر ،برپایی کارگاه آموزشی ” توسعه پایدار و سیاستگذاری های ملی از منظر یونسکو ” در رشت ،برپایی کارگاه آموزشی ” توسعه پایدار ،توسعه اجتماعی، توانمند سازی زنان ” در رشت است.
۱(۱)

Share