حاشیه نگاری ندیمی از سفر خود به فیلیپین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل که به همراه دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در سمینار حقوق بشر عازم فیلیپین شده بود,در سایت زبان گویا به حاشیه نگاری سفر اخیر خود پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل که به همراه دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در سمینار حقوق بشر عازم فیلیپین شده بود,در سایت زبان گویا به حاشیه نگاری سفر اخیر خود پرداخته است.
نکاتى حاشیه اى ازسفر اخیر !

۲۵۸۸۰-جنسیّت یا حلیّت :
درسفره ضیافت شام رییس سناى فیلى پین ، سه برادر افغانى به سر میز ما امدند
درحین غداخورى ومشکلات گوشت وذبح واجبار به خوردن ماهى وسبزیجات (به جز درکشورهاى  وبلاداسلامى ) صحبت از یک شیرینى و ژلاتین بود که ، برادرى افغانى نظرى داد ویکى ازاوپرسید ؟شما که گوشت مى خورى؟! ( یکى گفت اوردم ونمى خورم! ) ولى ایشان گفت : گوشت گوساله است ،به ایشان گفتم برادر! حلّیت نه جنسیت!؟
نر وماده وگوساله وپیر که ،مشکل همه سفرهاى ما در کشورهاى اسلامى نیست که مجبور مى شویم به شوخى علف خوارشویم( سبزى خوارى به جاى گوشت  حتّى ماهى ! چراکه حتّى ماهى باید فلس داشته باشدواگر کشوراسلامى باشد، نیاز به پرسش نیست ولى اینجا که کاتولیک هستند، تفاوت فقهى ما قطعى است ولازم است این سفرها درهرجاى عالم از سبزیجات نوش جان کنیم و٠٠٠٠

-کیوى ومیگو :
درنهار کارى ، باردیگر چهار افغانى حاضر به میز نهار ما امدند واین باربا دقّت وسایل غذارا اورده بودند وبحث کیوى ( قیمت شش هزارتومانى در افغانستان ) طالبان همان داعش در افغانستان وبالاخره نکاتى از دنیا واقتصاد وحقوق بشر ونداشتن میگو در افغانستان شد

-ارتباط وانجذاب:
قبول کنیم که ارتباط  دنیابا ما به هردلیل ازتحریم تا تبلیغات پرسروصدا خیلى با ده دوازده سال پیش فرق کرده
از روابط عادى تا پارلمانى تا اقتصادى و٠٠٠٠ ودراین سفرها سردى ان کاملاً محسوس است که نمایندکان کشور اوّلا اگر بهانه اى بیابند نُکى مى زنند وخیلى مشتاق نشستن و٠٠٠ بل نمایندگان سیاست خارجى نیستند

-اموزش زبان :
نحوه اموزش زبان درفیلى پین اوّلا توانسته زبان انگلیسى را پس از گویش محلى توسعه دهد ودر گردشگرى یا کار درخارج ازکشور بسیار اثر گذار باشد وثانیا دلیل طرح سوال نماینده از وزیر اموزش وپرورش ( درگذشته وسال قبل ) را توجیه کند که چگونه ما این همه سال درس مى دهیم ولى نه عربى بلدهستیم نه انگلیسى ! وشاید فارسى ( البته املاوانشاء ومتن خوانى و٠٠٠) را

– از ترس چین ؛
مى گویند دلیل  نزدیکى فیلى پینى ها به امریکا ، موضوع تعرضات چینى ونگرانى ازاین باب است تا حدى که فیلى پین را  به استان امریکامبدل کرده است

-دریاى چین یا فیلى پین:
ظاهراً  کاربردهاى عربى  درمورد خلیج فارس، به نحوى در موضوع دریاى چین تکرارگشته ،چرا که انها مثل عرب ها دریاى چین را دریاى فیلى پین مى خوانند

-جنوب فیلى پین:
مسلمانان هفت درصد یا ده درصد ؟! دولت کاتولیک، ده میلیون مسلمان را هفت میلیون مى داند تا امتیاز بیشتر ندهد؟!

-مسیح على نژاد؛
بى ربطى طرح ( بى حجابى !)خبرنگار موصوف ، در کلام یک ناطق درسخنرانى تحت عنوان ازادى حجاب پاسخ خودرا یافت

-طبقات در فیلى پین؛
طبقات و شدّت فاصله ان وجداساختن این دوگروه فقیر وثروتمند کاملاً محسوس است

-دولت واگذارى؛
دولت فیلى پین، به صورت افراطى امور اقتصاد را به بخش خصوصى واگذارى کرده است؟

-سکیورتى:
ایجاد گیت هاى حفاظتى در بخش منازل ثروتمندان!؟ ، البته فیلى پینى ها ارامتر از ان هستند که ٠٠٠

-ساختمان اجاره اى:
ساختمان سفارت اجاره اى است ولى ساختمان رایزن فرهنگى ملکى !

-سالک و رادیو؛
ساعت حدود ١٢ این فرصت حاصل شد که رادیوفرهنگ وصحبت رییس کمیسیون
فرهنگى را مى شنیدیم و اهمیت حرف زدن و امکان رصد دنیا وتوجه کردن به مباحث در برون مرز را احساس مى کردیم

-فضاى مجازى؛
باید بیش ازهمیشه باید در باره این فضا علیه ایران وایرانى توّجه داشت
در حالتى که همه دنیا الوده این فضاست

-اختلاط اقوام و چین:
مى گویند  طرح و اقدام چینى ها ، امریکایى ها ، اروپایى ها درباره اختلاط ، استفاده ازژن و٠٠٠ جهت قد وشکل و هوش و٠٠٠ درحال اجراست تا اینده خودرا از راه داشته دیگر اقوام درهمه عرصه ها ازورزش تا علم و٠٠٠٠ سامان دهند

-قلعه پانصدساله؛
دیدن قلعه نزدیک هتل با پانصد سال سابقه ، ان هم توسط استعمارگران اسپانیایى محل تامل بود

– کارگران واقتصاد؛
درامد سرشاربیست میلیونى فیلى پین از صدور کارگر ان هم با قیمت هزار دلار درماه و دانستن زبان و٠٠٠ نیز باارزش بود

-حضور ایرانیان؛؟
بیش ازهفت هزار ایرانى جهت علوم مختلف مخصوصاً دندانپزشکى ومشکلات انان

-شبهه دندانپزشکى؛
مى گفتند مسئولان وقت بهداشت اول فرزندان خود را فرستادند و بعد گفتند ازاین تاریخ مدارک انجا اعتبار ندارد

-پایگاه نظامى:
امریکایى ها مثل اینکه همه جا پایگاه دارند این جا جلوى چین و٠٠٠

هتل هاى همیشه پر:
باوجود ان همه هتل ، همواره از پربودن هتل ها صحبت مى شود

-رانندگى از سمت مخالف؛
عدم رعایت تردد توسط خودروها مخصوصا خودروهاى تشریفات

-شریفى خوبده ؛
معاون مالى سفارت ایران در فیلى پین با هم محلى فرهنگى ما رفاقت داشت وتلفن ایشان درخ پیروزى تهران را گرفت تا صحبت کنیم

-تاجبخش:
خانم ایران ساکن ژنو نماینده سازمان ملل در موضوع حقوق بشر بود

/کره در فیلى پین،
کره اى فیلى پین راهم مثل ایران محل خودروهاى خود چون ایران نموده است

– بنزین وقیمت؛
قیمت بنزین تابع کاهش وافزایش ان درجهان ، الان که قیمت نفت نصف شده است نصف ،

-ماشین هاى جدید وقدیم؛
قدیمى ترین خودروها ، اتوبوس ها ، مینى بوس ها ، گارى ها و٠٠٠٠ درکنارهم

– دستفروشان؛
تمام شهر درقرق دستفروشانى که مشترى دارند

-کلیسا؛
کلیساها همه جاى جهان در اوج هنرمندى ادیان الهى چون مساجد

-ازدواج؛
زندگى مشترک تا بیست سال وبعد ازدواج !؟

-کارمند محلى؛
کارمند محلى چند برابر رسمى هاى سفارت

تفاوت حقوق دیپلمات؛
دیپلمات هاى دیگر کشور ها چهاربرابر ایرانى ها حقوق مى گیرند ( به لحاظ هزینه

دست دادن؛
تنهاکشور( مسلمان وغیر مسلمان ) که با زنان دست نمى دهند ومشکلات مثلاً اجتماعى ورعایت فتوا وشرع

-تفاوت قیمت بلیط؛
دو ایرلاین امارات وتفاوت قیمت ابوظبى به نسبت دبى ( رقابت داخلى !)

-ترافیک؛
ترافیک شهر ١٢ میلیونى به صورت کشنده !

-مهربانى ومعرفت؛
تکیه کلام افاغنه در خداحافظى ( مهربانى!)

-خوراک پتروشیمى:
پتروشمى ساخته شده ایران براى خوراک پتروشیمى گرفتار قیمت بیشتر!

ایرج ندیمی

Share