تصویری دیده نشده از ۱۴ سالگی محمد جواد ظریف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصویر ۱۴ سالگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان را ببینید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصویر ۱۴ سالگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان را ببینید.

۱۵-۳-۴-۱۱۴۳۴۰۸e2a48caa3f0a7dc369aa4d6ac5

 

Share