تصاویر منتشر نشده از حضور صادق طباطبایی در لبنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فقید سعید مرحوم دکتر سید صادق طباطبایی به لحاظ پیشینه خانوادگی وارتباطات دوران مبارزه،پس از پیروزی انقلاب ،لبنان را به عنوان اولین مقصد مسافرت خویش انتخاب کرد.او دراین سفر به لحاظ انتساب به امام موسی صدر و نمایندگی ِ انقلاب ایران،سخت مورد استقبال مردم لبنان قرار گرفت.دکتر طباطبایی در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فقید سعید مرحوم دکتر سید صادق طباطبایی به لحاظ پیشینه خانوادگی وارتباطات دوران مبارزه،پس از پیروزی انقلاب ،لبنان را به عنوان اولین مقصد مسافرت خویش انتخاب کرد.او دراین سفر به لحاظ انتساب به امام موسی صدر و نمایندگی ِ انقلاب ایران،سخت مورد استقبال مردم لبنان قرار گرفت.دکتر طباطبایی در این سفر با لباس نظامی از مناطق ویران شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان بازدید کرد. تصاویری که در پی می آید،مربوط به این بازدید است.

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

استقبال شیخ عبدالامیر قبلان رئیس کنونی مجلس شیعیان لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

استقبال شیخ عبدالامیر قبلان رئیس کنونی مجلس شیعیان لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

دکتر سید صادق طباطبایی در کنار مادر یک شهید در جنوب لبنان

دکتر سید صادق طباطبایی در کنار مادر یک شهید در جنوب لبنان

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی

دکتر سید صادق طباطبایی در کنار سید صدر الدین صدر فرزند امام موسی صدر

دکتر سید صادق طباطبایی در کنار سید صدر الدین صدر فرزند امام موسی صدر

/مشرق

Share