تسهیلات کم بهره به سهام داران توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت چای

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور روزبهان رئیس سازمان چای کشور ,رضوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در محل نماز خانه سازمان چای کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور روزبهان رئیس سازمان چای کشور ,رضوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در محل نماز خانه سازمان چای کشور برگزار شد.
رشت۹-۳۰۰x225رئیس سازمان چای کشور در این نشست گفت: صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در کنار سازمان چای نقش حمایت از تولیدکنندگان اعم از کشاورزان چایکاران و صاحبان صنعت را ایفا خواهد کرد.
روزبهان تشکیل این صندوق را یک فرصت برای تولیدکنندگان چای دانست و افزود:این صندوق تسهیلات کم بهره در اختیار سهام داران قرار خواهد داد.
وی با اشاره به دیدار چندی قبل خود با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و افزود: دکتر نوبخت در این دیدار تاکیدداشتند طرح جامع مدیریت چای با نظر همه دست اندرکاران،کارشناسان و دلسوزان این صنعت تهیه گردد.
وی گفت: همچنین ایشان درسفر خود به گیلان خواستار افزایش اختیارات سازمان چای کشورشدند.
رروزبهان خاطرنشان کرد:نگاهی که دولت تدبیروامیدبه صنعت چای کشوردارد آینده چای بسیار روشن و پرفروغ است.
در ادامه رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت ازتوسعه کشاورزی گفت:اعتقاد دارم که هر محصول ویژگی خاص خودش را دارد و به پیوند زنجیره تولید اعم ازکشاورز،کارخانه دار و بازار اعتقاد داریم.
وی افزود:باتوجه به تجاربی که درتشکیل ۸۹ صندوق درسطح کشور داریم هیچکدام تاکنون دچارمشکل نشده اند و امیدواریم این صندوق مدافع بزرگ صنعت چای کشور گردد.
رضوی اظهارداشت:تجربه ثابت کرده هرکجا کار به دست مردم سپرده شده اثربخشی آن بیشتر بوده است و از همین رو کار به دست مردم ،برای مردم و توسط مردم د رتشکیل این صندوقها اعتقاد ما است.
وی گفت:جایگاه دولت دراین صندوقها نظارت،پشتیبانی و حمایتی است.
در نخستین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورمصوباتی از جمله سرمایه صندوق،سهم مشارکت ۴۹ درصدی دولت و۵۱ درصدی بخش خصوصی،پیش نویس اساسنامه و آیین نامه ها جهت طرح در مجمع عمومی موسس،افتتاح حساب(سپرده کوتاه مدت)شرکت درشرف تاسیس بنام صندوق ،ابلاغیه چایکاران و کارخانجات با ذکر تعداد و ارزش سهام هریک از بهره برداران حقیقی یا حقوقی و برگزاری تاریخ مجمع عمومی موسس در ۲۵ /۱۲ ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
شایان ذکر است نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسر و املش با حضور رئیس سازمان چای کشور و مدیران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشور بعنوان هیات اجرایی موسس در صندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.

Share