بنر عجیب در ورزشگاه یادگار امام تبریز!+تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حالی که دیدار تراکتورسازی و الاهلی در جریان است، وجود یک بنر عجیب در کنار زمین، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حالی که دیدار تراکتورسازی و الاهلی در جریان است، وجود یک بنر عجیب در کنار زمین، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

در حالی که دیدار تراکتورسازی و الاهلی در جریان است، وجود یک بنر عجیب در کنار زمین، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

این بنر عجیب باعث شده تا حاضران در ورزشگاه نیز در خصوص آن با هم صحبت کنند چرا که جمله نوشته شده در این بنر، به طرز عجیبی اشتباه است! روی این بنر نوشته شده: اعتیاد، بنای خانمان سوز است و این در حالی است که شعار صحیح این شعار این چنین است: اعتیاد، بلای خانمان سوز!

۴۸۰۷۴۸_۱۰۵

/سایت نود

Share