برگزاری دیدار خیرخواهانه تیمهای فوتسال هنرمندان گیلان و ملی پوشان ورزشی

برگزاری دیدار خیرخواهانه تیمهای فوتسال هنرمندان گیلان و ملی پوشان ورزشی استان با هدف کمک به کودکان سرطانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان با حمایت بخش خصوصی و قهرمانان ملی پوش گذشته و حال ورزش استان در نظردارد ، دیداری خیرخواهانه بین تیمهای فوتسال هنرمندان گیلانی و ملی پوشان ورزشی استان با هدف کمک به کودکان سرطانی را برگزار کند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان با حمایت بخش خصوصی و قهرمانان ملی پوش گذشته و حال ورزش استان در نظردارد ، دیداری خیرخواهانه بین تیمهای فوتسال هنرمندان گیلانی و ملی پوشان ورزشی استان با هدف کمک به کودکان سرطانی را برگزار کند.برگزاری دیدار خیرخواهانه تیمهای فوتسال هنرمندان گیلان و ملی پوشان ورزشی استان با هدف کمک به کودکان سرطانی

این بازی در روز ۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۷ در سالن تختی ورزشگاه شهید عضدی رشت و باحضور خانواده های گیلانی برگزار و برای کمک به کودکان سرطانی بلیط فروشی هم خواهد شد.
بهای هر بلیط هزار تومان است و هر فردی می تواند برای اینکه دراین کار خیرخواهانه و خداپسندانه شرکت کند هر تعداد بلیط که توانایی دارد خریداری کند.
پیش از این دیدار جذاب که بین هنرمندان گیلانی همچون رضا نظری ، محمد هندی ، جابر وثوق ، منوچهر حقیقی ، علیرضا تاج شهرستانی ، مجتبی پوربخش و … با تیم ملی پوشان ورزش استان که بازیکنانی چون مسعود رهنما ، سعید حسنی پور ، فردین معصومی ، اصغر کاردوست ، مصطفی رضازاده ، محمد تطهیری ، رضا نیک نظر ، شاهین اخلاق پسند ، رسول آتش افروز ، اصغر ابراهیمی ، امین قاسمی پور ، هادی طباطبایی ، افشین ناظمی ، امید هرندی ، حامد زیگساری و … حضوردارند ،هنرمندان گیلان به نمایش طنز می پردازند.

Share