اینفوگرافی ارتش آزاد سوریه

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اینفوگرافی زیر مربوط به مهم ترین تیپ ها و گروهای ارتش به اصلاح آزاد سوریه می باشد . البته در حال حاضر چیز خاصی از ارتش آزاد سوریه باقی نمانده و بیشتر جنبه ای نمادین دارد ! با این حال بیشتر گروهای حاضر در سوریه برای […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اینفوگرافی زیر مربوط به مهم ترین تیپ ها و گروهای ارتش به اصلاح آزاد سوریه می باشد .

البته در حال حاضر چیز خاصی از ارتش آزاد سوریه باقی نمانده و بیشتر جنبه ای نمادین دارد ! با این حال بیشتر گروهای حاضر در سوریه برای قرار گرفتن در لیست گروههای میانه ی روی آمریکا و دریافت تسلحیات از آمریکا و غرب ، نام ارتش آزاد را در کنار نامهای خود قرار می دهند .

FSA FARSI

Share