افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،استاندار گیلان گفت :هیات وزیران عصر امروز در راستای سیاست های حمایتی دولت به منظور حفظ ظرفیت تولید و اقتصادی نمودن فعالیت ها در بخش کشاورزی ، قیمت تضمینی پیله تر ابریشم و برگ سبز چای درجه یک و دو را افزایش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،استاندار گیلان گفت :هیات وزیران عصر امروز در راستای سیاست های حمایتی دولت به منظور حفظ ظرفیت تولید و اقتصادی نمودن فعالیت ها در بخش کشاورزی ، قیمت تضمینی پیله تر ابریشم و برگ سjpg869بز چای درجه یک و دو را افزایش داد.

دکتر نجفی با بیان اینکه قیمت خرید برگ سبز چای ۲۱ درصد افزایش یافته است گفت :بر این اساس، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال آینده برای درجه یک۲۱ هزار و ۸۰۰ ریال و درجه دو ۱۲ هزار و ۱۰۰ ریال تعیین شد .
نماینده عالی دولت در گیلان همچنین از افزایش ۱۶درصدی قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم خبر داد وگفت :قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ نیز به میزان ۱۵۱ هزار ریال تعیین شد.
گفتنی است قیمت خرید برگ سبز چای درجه یک امسال ۱۸هزار ریال و درجه دو ۱۰ هزار ریال و قیمت تضمینی پیله تر ابریشم هم ۱۳۰ هزار ریال بوده است.

Share