افتتاح چندبیمارستان و مراکز بهداشتی ودرمانی باسفر روزیکشنبه وزیربهداشت به گیلان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی برای افتتاح چندین طرح بهداشتی و درمانی روز یکشنبه وارد گیلان می شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه وارد گیلان می شود.
وزیر بهداشت در سفر خود به گیلان برنامه های متعددی در دستور کار خود دارد.
hashemiوی در روز نخست افتتاح اورژانس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور و همچنین یک بخش جدید در بیمارستان رازی رشت را در برنامه کاری خود دیده است و سپس در روز دوشنبه با سفر وزیر به شهرستان های سیاهکل و شفت بیمارستان غدیر شیاهکل و بیمارستان امام رضا(ع) شفت رسما به بهره برداری می رسد.
همچنین هاشمی به شهرستان های رودسر, املش, لاهیجان و آستانه اشرفیه نیز سفر خواهد داشت و به افتتاح مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان ها می پردازد.
گفتنی است بخش اورژانس بیمارستان های شفت و سیاهکل پیشتر با حضور مقامات استانی به بهره برداری رسیده بود.

Share