ارسال پرونده خاوری به دستگاه قضایی کانادا/صدور اعلان قرمز برای مهرگان امیر خسروی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با تأکید بر اینکه دستگیری خاوری منوط به حکم مقامات قضایی کانادا است، گفت:‌ برای مهرگان امیر خسروی هم اعلان قرمز صادر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با تأکید بر اینکه دستگیری خاوری منوط به حکم مقامات قضایی کانادا است، گفت:‌ برای مهرگان امیر خسروی هم اعلان قرمز صادر شده است. ۱۳۹۳۰۴۰۱۰۰۰۱۸۶_PhotoA

سردار مسعود رضوانی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع بازگشت خاوری، گفت: پلیس کانادا اعلام کرده است که ما باید از طریق مقامات قضایی و دیپلماتیک پیگیری لازم را انجام دهیم، ما هم مدارک را ارسال کردیم و آنها گفتند که واصل شده است.

وی افزود: آخرین پیامی که پلیس کانادا به ما داد این بود که ادامه پیگیری وضعیت خاوری باید از طریق مقامات قضایی کانادا باشد.

سردار رضوانی با تأکید بر اینکه دستگیری خاوری منوط به حکم مقامات قضایی کاناداست، گفت:‌ در برخی کشورها اعلان قرمز به عنوان شناسایی است نه دستگیری و آنها به ما اعلام کردند که طبق قوانین کانادا مقامات قضایی باید حکم دستگیری خاوری را تعیین کنند.

وی افزود: آنها آدرس و مشخصات آن مقام پیگیری را به ما دادند و ما هم آن را برای قوه قضائیه ارسال کردیم تا این موضوع پیگیری شود در هر صورت پرونده خاوری برای ما همچنان باز است.

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا تأکید کرد:‌ یکی از ویژگی‌های اعلان قرمز این است که فرد را محدود می‌کند و اگر برای مثال خاوری خواست به کشوری سفر کند دچار مشکل خواهد شد بنابراین این فرد باید با اعلان قرمز دست و پنجه نرم کند.

وی با تأکید بر اینکه هنوز در مورد احضار خاوری از سوی وزارت دادگستری کانادا به ما اطلاعی ندادند، گفت: مهرگان امیر خسروی هم همین وضعیت را دارد و برای او هم اعلان قرمز دادند./فارس

Share