گزارش تصویری شب های موسیقی هفته فرهنگ و هنر رشت – گروه تاسیان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین شب از هفته فرهنگ و هنر رشت با اجرای گروه موسیقی تاسیان همراه بود.  

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین شب از هفته فرهنگ و هنر رشت با اجرای گروه موسیقی تاسیان همراه بود.

 

Share