گزارش تصویری راهپیمایی عاشقان محمد(ص)در بندر انزلی

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مردم ولایت مدار بندر انزلی بعد از نماز جمعه امروز اهانت مجله فرانسوی را محکوم کرده و هماهنگ با مردم سرتاسر کشور به راهپیمایی پرداختند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مردم ولایت مدار بندر انزلی بعد از نماز جمعه امروز اهانت مجله فرانسوی را محکوم کرده و هماهنگ با مردم سرتاسر کشور به راهپیمایی پرداختند.

Share