گزارش تصویری افتتاح مرکز کوشیار شناسی و پرده برداری از سومین ساعت آفتابی رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم افتتاح مرکز پژوهش و نشر میراث علمی کوشیار گیلانی در محل پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان و با حضور پژوهشگران و مدیران استانی برگزار گردید.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم افتتاح مرکز پژوهش و نشر میراث علمی کوشیار گیلانی در محل پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان و با حضور پژوهشگران و مدیران استانی برگزار گردید.
در حاشیه این مراسم همچنین از سومین ساعت آفتابی در شهرستان رشت پرده برداری شد.

Share