کاریکاتور/دست پر «ابتکار» در سفر به اهواز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حالیکه طی روزهای گذشته، آلودگی هوای اهواز و افزایش نگران کننده ریزگردها به وضعیت بحران رسیده و زندگی مردم خوزستان را مختل کرده است، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست، هنوز برای رسیدگی به مشکل مردم اهواز به این شهر سفر نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حالیکه طی روزهای گذشته، آلودگی هوای اهواز و افزایش نگران کننده ریزگردها به وضعیت بحران رسیده و زندگی مردم خوزستان را مختل کرده است، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست، هنوز برای رسیدگی به مشکل مردم اهواز به این شهر سفر نکرده است.

این درحالیست که ابتکار در پاسخ به انتقادهای اخیر در مورد خودداری از سفر به اهواز عنوان کرده که این روزها با دست پر به اهواز سفر خواهد کرد!/

c3bd3684-fb6c-4ec6-b633-7e86223f53ee

دانا/

Share