نمی‌توانم نسبت به چایکاران بی‌تفاوت باشم/از این خاک برخاسته‌ام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اختیارات هر گونه واردات چای به سازمان چای واگذار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اختیارات هر گونه واردات چای به سازمان چای واگذار می‌شود.

اختصاص ۸۶میلیارد تومان به بهزراعی باغ‌های چای/رویکرد دولت توجه به اشتغال استمحمدباقر نوبخت عصر امروز در نشست چای استانداری گیلان درباره اختصاص تسهیلات چای به چایکاران اظهار کرد: ۱۶۰ میلیارد به تفکیک ۱۰۰ میلیارد تومان برای هزینه ساماندهی و ۶۰ میلیارد تومان تملک دارایی به چای اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ مبلغ ۲۸ میلیارد تومان، در سال ۹۱ مبلغ ۳۰ میلیارد، در سال ۹۲ مبلغ ۶۰ میلیارد و در سال ۹۳ نیز مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان به چای کشور اختصاص یافته است.

سخنگوی هیئت دولت با اشاره به اینکه مبلغ مذکور برای ساماندهی وضعیت چای است، تصریح کرد: ۱۶۰ میلیارد تومان باید برای ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت و تبلیغ و خرید تضمینی چای هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان چای می‌تواند از طریق مبلغ مذکور تبلیغات چای داخلی را در رسانه ملی داشته باشد، افزود: در همین هفته دستور پرداخت ۲۵ میلیارد تومان به چایکاران برای بهزراعی باغ‌های چای داده شده است.

نوبخت گفت: بقیه مبلغ تا سقف ۹۶ میلیارد تومان آماده پرداخت است که باید از طریق تشکیل صندوق حمایت از چایکاران این امر صورت گیرد و از این مبلغ به چایکاران تسهیلات پرداخت شود.

وی با تصریح بر اینکه مبلغ مذکور به صورت بلاعوض به چایکاران داده شود یک شبه از بین می‌رود و برای سال بعد با مشکل مواجه می‌شویم، اظهار کرد: این پول باید پشتوانه‌ای برای کشاورزان چایکار باشد و در صندوق حمایت بماند و با این پول اقدام به بهزراعی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به تفویض اختیار به سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: سازمان چای را متولی امر چای می‌دانیم و تمام اختیارات به این سازمان برگردانده می‌شود.

وی یادآور شد: اگر فعالیت سازمان چای در راستای اقتصاد مقاومتی است اختیارات به رئیس سازمان داده می‌شود و هر وارداتی باید با مجوز و تایید سازمان چای انجام شود.

نوبخت با تاکید بر اینکه چایکار نباید مشکل داشته باشد، گفت: تمام پول و اختیارات در جمع حاضر در جلسه متمرکز است و اگر کوتاهی صورت گیرد چایکاران ما را نخواهند بخشید.

وی افزود: آمدنم به عرصه اجرایی مشور برای برطرف شدن مشکلات است و حق هیچ استانی را به گیلان نمی‌آورم زیرا گیلان خود حق دارد.

سخنگوی دولت درباره وضعیت چایکاران گیلان تصریح کرد: نوبخت نمی‌تواند نسبت به چایکاران بی‌تفاوت باشد و بنده از این خاک برخاسته‌ام و اگر روزی در هر جای دیگر از دنیا بروم باز هم مرا به خاک خودم برمی‌گردانند./فارس

Share