کاهش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد /دولت بسته سیاستی منسجم ارایه کند

هرچه که جلوتر برویم تخلفات دولت احمدی‌نژاد و اینکه وی آدم سرکشی بوده و تابع قوانین نبوده است بیشتر مشخص می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته است، می گوید:درسه ماهه اول سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادیمثبت ۴.۶ شده و نرخ تورم تا پایان آبان ماه سال جاری۱۸.۲ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ درصد بودهاست و انتظار می رود در ماههای آتی کاهش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته است، می گوید:درسه ماهه اول سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادیمثبت ۴.۶ شده و نرخ تورم تا پایان آبان ماه سال جاری۱۸.۲ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ درصد بودهاست و انتظار می رود در ماههای آتی کاهش یابد.jafarzadeG_6747 (2)

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی می افزاید: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال۲۰۱۴را ۱.۵درصد و در سال ۲۰۱۵، ۲.۲  درصدو بانک جهانی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ را۱.۵ درصد و ۲۰۱۵ را ۲ درصد پیش بینی کرده است نتیجه می گیریم در سال جاری نااطمینانی نسبتبه آینده اقتصاد کاهش یافته است.

 وی معتقد است: به خاطر کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند شاخصهای اقتصادی برای سال ۹۴ مشکل است.

جعفرزاده ایمن آبادی به چالش های پیش روی اقتصاد کشور اشاره می کند و می گوید: تداوم تحریم هایاقتصادی و نامشخص بودن آن، کاهش منابع دولت در سالهای اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دههگذشته به خاطر افزایش قیمت نفت،انحراف از اهداف اصلی هدفمند سازی یارانه ها، حجم عظیم طرحهای نیمه تمام استانی که اتمام آنها خارج از توان دولت است و حجم بالای بدهی دولت و شرکتهای دولتیاز جمله چالش های پیش روی اقتصاد کشور است.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید می کند: ضرورت دارد دولت بسته سیاستی منسجم ارایه کند تا منجربه استفاده بهینه از امکانات و مزایای طبیعی و حغرافیایی و انسانی شود.

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری،حمیدرضا خصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفر نعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share