من مسعود ۴ سال دارم! +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد به همراه مسعود پسر ۴ ساله خود با کارتن خوابی در زیر پل فرح آباد ساری و بازیافت زباله زندگی می‌کرد. مسعود ۴ ساله بعد از زندانی شدن پدر تنها زندگی می‌کرد که توسط اورژانس اجتماعی راهی بهزیستی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد به همراه مسعود پسر ۴ ساله خود با کارتن خوابی در زیر پل فرح آباد ساری و بازیافت زباله زندگی می‌کرد. مسعود ۴ ساله بعد از زندانی شدن پدر تنها زندگی می‌کرد که توسط اورژانس اجتماعی راهی بهزیستی شد.

Share