محمد قوچانی شهادتین گفت ! +عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد قوچانی روزنامه نگار و سردبیر روزنامه مردم امروز که به خاطر نشر مطلبی درباره شارلی ابدو توقیف شده بود به کمپین دوست داران پیامبر پیوست. قوچانی در صفحه اینستاگرام خود اینگونه نوشت:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد قوچانی روزنامه نگار و سردبیر روزنامه مردم امروز که به خاطر نشر مطلبی درباره شارلی ابدو توقیف شده بود به کمپین دوست داران پیامبر پیوست.

قوچانی در صفحه اینستاگرام خود اینگونه نوشت:
۴۲۹۱۹۹_۵۳۶ ۴۲۹۲۰۰_۶۱۵

Share