مجوز ارشاد برای هم‌خوانی است نه تک خوانی/صدای خانم در آلبوم ذیل صدای مرد است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی وزارت ارشاد تاکید کرد: قرار شده مسئولان مربوطه آلبوم موجود در بازار را بررسی کنند ولی بر اساس بررسی‌های صورت گرفه باید تاکید کنم اعطای مجوز به البومی صورت گرفته که در آن یک خانوم با یک آقا هم خوانی کرده و صدای خانم در این آلبوم ذیل صدای مرد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سخنگوی وزارت ارشاد تاکید کرد: قرار شده مسئولان مربوطه آلبوم موجود در بازار را بررسی کنند ولی بر اساس بررسی‌های صورت گرفه باید تاکید کنم اعطای مجوز به البومی صورت گرفته که در آن یک خانوم با یک آقا هم خوانی کرده و صدای خانم در این آلبوم ذیل صدای مرد است.

حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد در توضیح مصاحبه صبح امروزش اظهار داشت: بنده خبر مربوط به اعطای مجوز به آلبوم خواننده را پیگیری کردم.

_۱۷۸۱۱۳وی افزود: مجوزی را که وزارت ارشاد صادر کرده تک خوانی خانم نیست بلکه هم خوانی است که پس از بررسی های لازم وزارت ارشاد به این آلبوم مجوز داد.

 سخنگوی وزارت ارشاد با بیان اینکه ادعای تک خوانی در این آلبوم صحت ندارد، افزود: قرار شده مسئولان مربوطه آلبومی را هم اکنون در بازار وجود دارد بررسی کنند و اگر با مجوز صادر شده انطباق نداشت حتما آن را جمع آوری کنند.

 نوش‌آبادی ادامه داد: قبل از اعطاری مجوز هم محتوا و هم شعر و هم موسیقی این آلبوم بررسی و بر اساس مقررات برای این آلبوم مجوز صادر شد و اگر هم آلبومی با محتوای تک خوانی در بازار عرضه شده مجوزی از سوی ارشاد دریافت نکرده است و بدون اجازه در حال انتشار است که با آن برخورد می‌شود.

 سخنگوی  وزارت ارشاد تاکید کرد: قرار شده مسئولان مربوطه آلبوم موجود در بازار را بررسی کنند ولی بر اساس بررسی‌های صورت گرفه باید تاکید کنم اعطای مجوز به البومی صورت گرفته که در آن یک خانوم با یک آقا هم خوانی کرده و صدای خانم در این آلبوم ذیل صدای مرد است.

وی گفت: وزارت ارشاد مجوزی را برای تک خوانی صادر نکرده و مجوز یاد شده برای هم خوانی بود و اگر آلبوم تکخوانی عرضه شده حتما بدون مجوز است./دانا

Share