صدور اخطاریه زیست محیطی به ۸ شرکت دانه بندی شن و ماسه در شهرستان رودسر

صدور اخطاریه زیست محیطی به 8 شرکت دانه بندی شن و ماسه در شهرستان رودسر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صدور اخطاریه زیست محیطی به شرکتهای دانه بندی شن و ماسه و آسفالت مستقر در شهرستان رودسر به مدیران عامل هشت واحد دانه بندی شن و ماسه و آسفالت در حاشیه رودخانه های شهرستان رودسر اخطاریه زیست محیطی صادر و ابلاغ شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صدور اخطاریه زیست محیطی به شرکتهای دانه بندی شن و ماسه و آسفالت مستقر در شهرستان رودسر به مدیران عامل هشت واحد دانه بندی شن و ماسه و آسفالت در حاشیه رودخانه های شهرستان رودسر اخطاریه زیست محیطی صادر و ابلاغ شد .صدور اخطاریه زیست محیطی به 8 شرکت دانه بندی شن و ماسه در شهرستان رودسر

روابط عمومی محیط زیست گیلان عنوان کرد:در راستای اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با عنایت به اینکه بر اساس قانون ومصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست ، رودخانه های حوضه آبریز دریای خزر به عنوان رودخانه حفاظت شده محسوب و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قراردارند، اخطاریه زیست محیطی به مدیران عامل هشت واحد دانه بندی شن و ماسه و آسفالت که در حاشیه رودخانه مستقر و پساب ناشی از فعالیت کارگاه را به داخل عرصه های طبیعی و منابع آبی تخلیه می نمودند صادر و ابلاغ شد.
علی درویشی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر در رابطه با این خبر گفت این اخطاریه ها به این دلیل صادر و ابلاغ شد تا شرکت ها با احداث حوضچه های ترسیبی و تخلیه به موقع رسوبات از هدایت مستقیم پساب خروجی با کدورت بالا به رودخانه و همچنین از ریخت و پاش مواد نفتی در محوطه کارگاه و تخلیه آن به داخل منابع آبی خودداری نمایند و با انجام تمهیدات و ملاحظات زیست محیطی در حفاظت و صیانت از طبیعت و عرصه های طبیعی و توسعه پایدار مناطق اقدامات اصولی انجام دهند.

Share