شهری ویران اما آزاد؛ کوبانی به روایت تصویر

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رزمندگان کرد با عقب‌راندن داعش کنترل شهر کوبانی را در دست گرفته‌اند. اگر چه کوبانی تقریبا تخریب شده و از این شهر چیز زیادی باقی نمانده، اما شادی از آزادی و بازپس‌گیری کوبانی گسترده است.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رزمندگان کرد با عقب‌راندن داعش کنترل شهر کوبانی را در دست گرفته‌اند. اگر چه کوبانی تقریبا تخریب شده و از این شهر چیز زیادی باقی نمانده، اما شادی از آزادی و بازپس‌گیری کوبانی گسترده است.

Share