دولت تدبیر و کلید، مسکن مهر چرا پرید؟ + تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از صاحبان مسکن مهر پرند صبح در اعتراض به درخواست واریز مجدد وجوهی به منظور واگذاری مسکن خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از صاحبان مسکن مهر پرند صبح در اعتراض به درخواست واریز مجدد وجوهی به منظور واگذاری مسکن خود مقابل مجلس تجمع کردند.
۸۷۸۵۳۸_۷۹۳ ۸۷۸۵۴۰_۴۹۷ ۸۷۸۵۴۴_۲۵۹ ۸۷۸۵۴۷_۲۹۸ ۸۷۸۵۴۸_۳۸۰

Share