دادگاه ناهیان منکر در لندن +عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،یوسف بشیر (نفر سمت چپ تصویر)، محمد الماگیر (نفر وسط) و منعم عبدل (فرد سمت راست) سه فعال اسلام گرا در لندن به اتهام دخالت در زندگی خصوصی دیگران و تلاش برای اجرای احکام شریعت در شرق لندن دادگاهی شدند. عصر ایران نوشت: تصویر زیر این سه فعال اسلامگرا را […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،یوسف بشیر (نفر سمت چپ تصویر)، محمد الماگیر (نفر وسط) و منعم عبدل (فرد سمت راست) سه فعال اسلام گرا در لندن به اتهام دخالت در زندگی خصوصی دیگران و تلاش برای اجرای احکام شریعت در شرق لندن دادگاهی شدند.

عصر ایران نوشت: تصویر زیر این سه فعال اسلامگرا را در حال ورود به دادگاه نشان می دهد.

اتهام این سه نفر تذکر به زنان بابت رعایت حجاب و توصیه به عدم مصرف مشروبات الکلی به شهروندان ساکن شرق لندن است. دادگاه این سه نفر را به تلاش برای اجرای احکام شریعت متهم کرده است.
Activists Imposing Sharia Law Stand Trial In London

Share