تفاهم نامه همکاری های پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی و جهاد دانشگاهی گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : موفقیت و توسعه پژوهشی در هر جامعه نیازمند گسترش رویکردی پژوهشی در آن جامعه است .  طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : در دنیای امروز ، پژوهش یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : موفقیت و توسعه پژوهشی در هر جامعه نیازمند گسترش رویکردی پژوهشی در آن جامعه است .
lahooti02 طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : در دنیای امروز ، پژوهش یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می رود . موفقیت و توسعه پژوهشی در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن جامعه است .
وی در ادامه افزود : این تفاهم نامه با عنایت به وظایف مندرج در ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی و ماده ۴ اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با هدف استفاده از قابلیتها و توانمندیهای جهاد دانشگاهی به منظور رفع نیازهای شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ، تبادل تجربیات و فراهم کردن زمینه ارتباط و همکاری جهاد با شرکت تنظیم و مبادله گردیده است .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : همکاری در زمینه های پژوهشی ، استفاده از قابلیتهای علمی ، مبادله مجلات و نشریات ، همکاری در زمینه هدایت پایان نامه ها ، بررسی و پژوهش در زمینه مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار و ایجاد توسعه صنایع کوچک ، روشهای ارتقای بهره ورری ، توسعه منابع انسانی و کار آفرینی ، توسعه بازار و صادرات واحدهای کوچک صنعتی ، توسعه شبکه ها و خوشه های صنعتی ، ایجاد ارتباط بین صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ ، ارائه خدمات مشاوره ای اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی از جمله موارد این تفاهم نامه می باشد .
وی در پایان بیان داشت : نوع وسطح فعالیتهای پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود . موفقیت در تمام فعالیتهای مربوط به توسعه صنایع به گونه ای ، به گسترش فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد . در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه ای به شمار می آید و ما بر آنیم تا با این حرکت در توسعه صنعت استان به ویژه صنایع کوچک گام مهم و تاثیر گذاری را برداشته باشیم .

Share