تصاویر مراسم بیعت شاهزادگان عربستانی با پادشاه جدید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،امیر سلمان ۷۹ ساله که بامداد جمعه در مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان شد شب گذشته از شاهزادگان بیعت گرفت.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،امیر سلمان ۷۹ ساله که بامداد جمعه در مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان شد شب گذشته از شاهزادگان بیعت گرفت.

 

Share