تصاویری از مراسم نماز میت , دفن و قبر ملک عبدالله

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصاویری از مراسم نماز میت، تشییع و دفن عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان که در قبرستان العود دفن شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصاویری از مراسم نماز میت، تشییع و دفن عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان که در قبرستان العود دفن شد.

 

Share