برای توسعه حقیقی گیلان ناگزیر به تقویت بخش کشاورزی هستیم

براي توسعه حقيقي گيلان ناگزير به تقويت بخش کشاورزي هستيم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،استاندار در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: برای توسعه حقیقی گیلان ناگزیر به تقویت بخش کشاورزی هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،استاندار در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: برای توسعه حقیقی گیلان ناگزیر به تقویت بخش کشاورزی هستیم.دکتر محمد علی نجفی در این نشست با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای تقویت بخش کشاورزی ماندگاری منابع آب است گفت: پس از بهره برداری از سد مخزنی آیت الله بهجت تکمیل سدهای شفارود برای توسعه حقیقی گیلان ناگزیر به تقویت بخش کشاورزی هستیمو پلرود به جدیت در حال پیگیری است.

وی خاطر نشان کرد: در ماههای آینده ساخت سدهای دیورش رودبار ولاسک شفت نیز آغاز می شود و مراحل مقدماتی اجرای سد دیلمان نیز در حال انجام است.

وی همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و برخورد با زمین خواری را در حمایت از بخش کشاورزی موثر عنوان کرد و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر از وسعت زمینهای کشاورزی استان کاسته شده است.

استاندار خاطر نشان کرد: حمایت از خرید محصولات کشاورزی و تنظیم بازار داخلی نیز از خواسته های اصلی کشاورزان است تا برای انجام فعالیت های خود دلگرم باشند.

علی هادی زاده معلم رییس رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به کشت ۷۰ تا ۸۰ محصول در گیلان گفت : در هیچ استان کشور نمی توانیم به این اندازه تنوع محصولات داشته باشیم، از اینرو در صورت توجه کافی،گیلان به راحتی می تواند قطب اصلی تولید واد غذایی کشور باشد.

محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و رییس مرکز مطالعات کشاورزی و اتاق آب ایران نیز در این نشست گفت : این مرکز از طریق همکاری با استانها به دنبال آسیب شناسی جدی از چالش های پیش رو در بخش کشاورزی به ویژه در عرصه آب است.

Share