ایجاد دفتر کار مجازی در سایت اس ام ای برای ۷۳۱ واحد صنعتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : بر اساس برنامه می بایست برای ۹۰ واحد صنعتی دیگر این دفاتر کار مجازی ایجاد شود .  طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : دفتر کار مجازی به مراجعین این امکان را می دهد تا با محصولات تولیدی در صنایع کوچک و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : بر اساس برنامه می بایست برای ۹۰ واحد صنعتی دیگر این دفاتر کار مجازی ایجاد شود .
lahooti02 طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : دفتر کار مجازی به مراجعین این امکان را می دهد تا با محصولات تولیدی در صنایع کوچک و صادرات و واردات آنها و مدیران واحدهای صنعتی آشنا شوند .
وی در ادامه افزود : بنگاه های کوچک و متوسط (sme) را ، از روی تاثیرات عمده ای که روی اقتصاد دارند می توان شناسایی کرد ، که نوآوری ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی و پویایی صنعتی از اهم این تاثیرات می باشند .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : یکی از شاخص های معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی در شرکت استانی حمایت از ایجاد دفاتر کار مجازی برای واحدهای صنعتی و معرفی محصولات آنها در سایت ( sme . ir)می باشد .
وی بیان داشت : تا به حال برای ۷۳۱ واحد صنعتی صنایع کوچک مستقر در داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی ، دفتر کار مجازی در سایت ( sme ) ایجاد شده است ، که براساس برنامه می بایست برای ۹۰ واحد دیگر این دفاتر کار مجازی ایجاد شود .
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در پایان بیان داشت : این واقعیت ، مبین واقعیت مهم دیگری است و آن ، نیاز اقتصاد یک کشور به sme ها برای رشد ، پویایی و بالندگی است ، پیداست که کسب و کار هایی با این ابعاد و ویژگی ها ، بمیزان بسیار زیادی هستند که در مقابل عواملی که بقای آنها را تهدید می کند ، می بایست مورد پشتیبانی قرار گیرند .

Share