استقرار بازرسان بازرسی کل گیلان در چهار دستگاه اجرائی و درمانی بندر مرزی آستارا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به منظور اجرای بند «ب» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در راستای اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در اقصی نقاط استان ، تعدادی از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در اداره کل گمرک آستارا ، تأمین اجتماعی ، ثبت اسناد و املاک و بیمارستان شهید بهشتی شهرستان آستارا برنحوه عملکرد این دستگاه ها نظارت و بازرسی می نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به منظور اجرای بند «ب» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در راستای اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در اقصی نقاط استان ، تعدادی از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در اداره کل گمرک آستارا ، تأمین اجتماعی ، ثبت اسناد و املاک و بیمارستان شهید بهشتی شهرستان آستارا برنحوه عملکرد این دستگاه ها نظارت و بازرسی می نمایند.
روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد:این بازرسی ها با هدف بررسی محورهای مختلف و با حساسیت و جدیت نسبت به حاکمیت قانون و احصاء آسیب ها و مشکلات به موضوعات مرتبط می پردازد.
در پایان یادآوری می شود شهروندان محترم شهرستان مرزی آستارا و کلیه کارکنان محترم دستگاه های اجرائی و درمانی درصورت مشاهده هرگونه تخلف و یا سوءجریان می توانند مراتب را از طریق مراجعه حضوری به دفتر هیأت ها در ادارات یاد شده و یا بوسیله سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات به آدرس اینترنتی Shekayat.bazrasi.ir ویا با استفاده از تلفن گویای ۱۳۶ منعکس نمایند.

IMG_3697 IMG_3709

Share