اجرای طرح عارضه یابی و اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک در گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طرح عارضه یابی و اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک گیلان جهت توسعه و افزایش توان رقابت پذیری اجرا می شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طرح عارضه یابی و اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک گیلان جهت توسعه و افزایش توان رقابت پذیری اجرا می شود .

طهمورث لاهوتی اشکوری گفت: هدف از عارضه یابی ، کمک به واحدهای صنعتی کوچک جهت توسعه و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و افزایش توان رقابت پذیری آنها بوده که می توان به این منظور از مدل های گوناگون استفاده نمود .

۴۴۴۴مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در خصوص اهمیت اجرای این طرح گفت : در مدل عارضه یابی اطلاعات کلی واحدهای صنعتی کوچک توسط مشاورین ذی صلاح از طریق مصاحبه ، پرسشنامه ، بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری شده و محاسبات لازم برای محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری واحد انجام می گیرد .

لاهوتی اشکوری ارکان اجرایی این طرح را شامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان کار فرمای طرح ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ( مجری طرح ) شرکت شهرکهای صنعتی ۳۱ استان کشور ( نماینده کارفرما در استان ) بنگاههای صنعتی کوچک بعنوان گیرنده خدمت ( بهره بردار ) شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره عارضه یابی ( عارضه یاب ) بانک صنعت و معدن ( تامین کننده مالی ) و کارگروه پذیرش طرح و اعطای تسهیلات متشکل از نماینده مجری طرح در استان ، نماینده کارفرما در استان و نماینده بانک عامل در استان ( کارگروه عارضه یابی ) دانست .

طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در راستای اجرای این طرح به عنوان کار فرما داشت اظهار داشت: سیاست گذاری های کلان و تصویب و ابلاغ اهداف طرح ، نظارت عالیه بر مراحل پیشرفت کار ، پشتیبانی و اخذ حمایت های لازم ، برقراری ارتباطات در سطح کلان دولت ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سایر وزارتخانه ها و ارگانهای مرتبط ، نظارت عالیه بر عملکرد اجرایی طرح و تامین منابع مالی طرح از جمله این وظایف می باشد .

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در پایان بیان داشت : در این طرح ارتباط اطلاعات با یکدیگر و وضعیت شاخص های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جایگاه واحد صنعتی در محیط بیرونی مورد بررسی و ارزیابی و در نهایت عملکرد واحد مورد قضاوت قرار می گیرد که در این مرحله در مورد ضرورت انجام بررسی دقیق تر و عمیق تر نیز تصمیم گیری می شود .

Share