آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی مکلف به پرداخت مالیات شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۴، اخذ مالیات از بخش های دیگری از اقتصاد ایران را مصوب کرد. الف نوشت: کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز ۴ بهمن خود مصوب کرد آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی مشمول مالیات شوند. بنابراین مصوبه، قرارگاه های سازندگی و آستان های مقدس مکلف […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۴، اخذ مالیات از بخش های دیگری از اقتصاد ایران را مصوب کرد.

الف نوشت: کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز ۴ بهمن خود مصوب کرد آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی مشمول مالیات شوند.

بنابراین مصوبه، قرارگاه های سازندگی و آستان های مقدس مکلف می شوند در سال ۱۳۹۴ اظهار نامه مالیاتی درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکت ها و موسسات با فعالیت های اقتصادی خود را تسلیم ادارات مالی کرده و مالیات آن را نیز براساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند.

در مورد آستان ها، تمام آستان ها مکلف به تکمیل اظهارنامه و پرداخت مالیات می شوند و مالیات شرکت ها و موسسات آستان قدس رضوی نیز هر ساله به صورت جمعی خرجی در قالب ردیف های مشخص در بودجه های سالانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

به نظر می رسد، شرایط تحریم باعث شده است که مجلس و دیگر ساختارهای تصمیم گیر، اصلاحات ساختاری مرتبط با اقتصاد را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

پیشنهاد مذکور که با همکاری نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده بود با رای مناسبی در کمیسیون تلفیق تصویب شد و انتظار می رود در صحن علنی نیز با اقبال نمایندگان مواجه شود.

Share