یک گیلانی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون تجاری سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون تجاری سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد.

رمضانپور-۲۶۵x300دکتر قاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد.
هیئت وزیران در جلسه ۹۳/۱۰/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشورمصوب ۱۳۴۳، دکترقاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درهیئت حمایت از صنایع تعیین کرد.

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری،حمیدرضا خصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفر نعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share