یک شرکت گیلانی مرکز برتر تحقیق و توسعه کشوری شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک شرکت گیلانی موفق به کسب رتبه مرکز برتر تحقیق و توسعه کشوری شد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا uva7m1qoیک شرکت گیلانی موفق به کسب رتبه مرکز برتر تحقیق و توسعه کشوری شد.

مرکز تحقیق و توسعه شرکت پایاکلاچ برای چندمین سال موفق به کسب عنوان مرکز تحقیق و توسعه برتر کشوری در حوزه واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۳ انتخاب شد.
در همین راستا مراسم تقدیر از برترین های کشور با حضور نعمت زاده وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و توفیق معاون آموزش ، پژوهش و فناوری و انبیاء مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش وزارتخانه در مورخ ۲۴/۹/۹۳ و در محل مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید.

لازم به ذکر است شرکت پایاکلاچ به عنوان تنها نماینده گیلان ، از بین ۱۲۰۰ مرکز تحقیق و توسعه اظهار شده در سطح کشور ؛ در جمع ۵۰ مرکز برتر دانشگاهی ، تحقیقاتی ، شرکتهای خدمات مهندسی و واحدهای تولیدی قرار گرفت.

lg4ad0vb

Share