گزارش تصویری همایش سراسری اصلاح طلبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همایش سراسری اصلاح طلبان کشور بعدازظهر امروز پنجشنبه با حضور محمدرضا عارف و دیگر چهره های اصلاح طلب در کانون توحید برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همایش سراسری اصلاح طلبان کشور بعدازظهر امروز پنجشنبه با حضور محمدرضا عارف و دیگر چهره های اصلاح طلب در کانون توحید برگزار شد.

Share