گزارش تصویری جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه هیأت امنای استان گیلان با حضور میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای کمیسیون واحد های استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه هیأت امنای استان گیلان با حضور میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای کمیسیون واحد های استان گیلان برگزار شد.
da2fc097-33e5-4db8-bd0e-434a7de14182۴۷۳fcbf8-9df9-4f81-a706-8147acf4ae49 dd301ee1-2fe5-4e25-b0fd-5be242c6e598 e4fd9980-5b0e-45c1-8375-75b9b71bd7e5 d8a2e91c-a975-4127-aa96-d3102a25e7d1 a4f84ed5-926f-4fb0-903b-3e7f28ab51b9 ۱۳۹۳۱۰۱۷۱۹۲۳۵۸۶۸۱۸۵۶۴۱۴ ۱۳۹۳۱۰۱۷۱۹۲۳۵۲۴۱۸۵۶۴۱۴ ۱۳۹۳۱۰۱۷۱۹۲۳۴۵۶۶۶۸۵۶۴۱۴ ۶d95f97f-c69d-432d-ad85-c173759fd794 ۱۳۹۳۱۰۱۷۱۹۱۴۴۳۳۸۳۸۵۶۲۹۴ ۱۳۹۳۱۰۱۷۱۹۱۴۴۵۸۲۱۸۵۶۲۹۴ ۱۳۹۳۱۰۱۷۱۹۱۶۲۸۳۵۲۸۵۶۳۵۴

 

Share