گاف صدا و سیما در معرفی چمران+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بخش مجله خبری در اخبار ساعت ۱۹ روز ۸ دی در گزارش ویژه حماسه ۹ دی مهدی چمران رئیس شواری شهر تهران را به اشتباه مصطفی چمران ( شهید بزرگوار چمران ) معرفی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بخش مجله خبری در اخبار ساعت ۱۹ روز ۸ دی در گزارش ویژه حماسه ۹ دی مهدی چمران رئیس شواری شهر تهران را به اشتباه مصطفی چمران ( شهید بزرگوار چمران ) معرفی کرد.
۱۴۸۸۲۶_۳۲۵

Share