کشتار سگ ها در جهت حفظ آرامش و امنیت شهری و جلوگیری از شیوع بیماری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداری رشت جهت حفظ آرامش و امنیت شهری و جلوگیری از شیوع بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان نظیر هاری، کیست هیداتیک، سالک و… ، اقدام به هدم سگ های ولگرد نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداری رشت با انتشار بیانیه ای نسبت به اعتراض رسانه ها و  مردم در خصوص کشتار سگ ها واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است:

IMG_1524_resizeمجموعه شهرداری رشت علیرغم اذعان به تاثیرات محیط ها و عوامل طبیعی در پویایی و نشاط شهری، بنابر  بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در خصوص جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و جمع آوری حیوانات بلاصاحب ، مریض ، مضر و ولگرد و بر اساس تقاضای شهروندان که نسبت به حضور سگ های ولگرد و بعضا بیمار در محلات سطح شهر معترض  بوده اند و به مناطق پنج گانه ارسال می گردد، جهت حفظ آرامش و امنیت شهری و جلوگیری از شیوع بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان نظیر هاری، کیست هیداتیک، سالک و… ، اقدام به هدم سگ های ولگرد نموده است. و این طرح متاسفانه سالیان متمادی است که در کلیه  شهرداری های سراسر کشور با همین شیوه در حال اجرا بوده و مختص شهرداری رشت و مجموعه مدیریتی حال حاضر نمی باشد.

 در خصوص تاکیدات رسانه ها مبنی بر عقیم نمودن سگ ها ی ولگرد، لازم به ذکر است، اگرچه طرح مذکور در برخی از شهرها در حال اجرا می باشد لیکن به علت عدم حصول نتیجه مطلوب تا کنون، به صورت قطعی و حتمی در هیچ یک از شهر ها به انجام نرسیده، و شهرداری رشت در تلاش است با پیگیری های بیشتر از نتایج طرح های مطلوب تر در دیگر شهر ها استفاده نماید.  همچنین سگ های ولگرد به عنوان یکی از عوامل اصلی حمله و گزش به انسان مطرح هستند، که در موارد عدیده ای ، بالخص در اطفال، منجر به مرگ می گردد و در صورت اجرا نشدن هدم سگ ها که دارای قابلیت بالا در زاد و ولد می باشند ، مخاطرات فراوانی برای شهروندان به همراه خواهد داشت، و استفاده از روش عقیم سازی سگ ها، تنها به جلوگیری از گسترش آنها منجر شده و کمکی به تعداد و تعدد سگ ها در حال حاضر نمی نماید.

 مجموعه مدیریت شهری بر این عقیده است که بر اساس آموزه های دینی و اسلامی شیوه ی حال حاضر هدم سگ ها، از مطلوبیت برخوردار نبوده و وجه و وجدان عمومی را خدشه دار می سازد، لیکن آنچه مسلم است ترجیح آسایش و آرامش شهروندان و حفظ بهداشت عمومی بر حفظ و درمان سگ های ولگرد می باشد.

 در پایان شهرداری رشت از کلیه متخصصین ، کارشناسان و اساتید دانشگاه می خواهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ، این مجموعه را در جایگزینی روش های بهتر در این امر، یاری نمایند.

Share