کار میدانی پر تنش است/ساماندهی دستفروشان سلیمانداراب رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون خدمات شهری افزود : همه می دانیم که کار میدانی یک کار پر تنش می باشد و هر اقدام شهرداری ممکن است با تبعاتی هم همراه باشد، ولی از آنجاییکه در نظر گرفتن منفعت عمومی از اهداف ماست بنابراین سعی داریم تا با ساماندهی دستفروشان گامی جهت رشد شهری برداریم.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست کمیته ساماندهی دستفروشان رشت با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.
nssaدر ابتدا بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری رشت به اهمیت بعضی از محلات شهر رشت اشاره نمود و گفت : یکی از این محلاتی که با تجمع زیاد دستفروشان روبرو می باشد ، محله سلیمانداراب است که با توجه به اهمیت زیاد آن می بایست اقدامات لازم به منظور ساماندهی دستفروشان آن محدوده صورت پذیرد.
وی افزود : همگان واقفیم که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و شرح وظایف شهرداری ها ، جمع آوری دستفروشان وظیفه شهرداری است نه ساماندهی ، از آنجاییکه ما نیز دستفروشان را به عنوان همشهریان می دانیم و برای کسب روزی حلال ارزش قایل هستیم سعی داریم با در نظر گرفتن مکانی مناسب آنها را ساماندهی کنیم.
بهارمست تصریح کرد : از آنجاییکه این طرح یک کار گروهی می طلبد بنابراین اگر این اقدام جمعی صورت نگیرد ،نمی توانیم به نتایج قابل قبولی دست یابیم و در این راه موفق عمل نماییم اما با توجه به تعامل بسیار سازنده ، وظیفه می دانم از همراهی معاون محترم دادستان ، پلیس محترم راهور ، نیروی محترم انتظامی که در این راه مجدانه با ما همکاری می کنند قدردانی نمایم .
معاون خدمات شهری افزود : همه می دانیم که کار میدانی یک کار پر تنش می باشد و هر اقدام شهرداری ممکن است با تبعاتی هم همراه باشد، ولی از آنجاییکه در نظر گرفتن منفعت عمومی از اهداف ماست بنابراین سعی داریم تا با ساماندهی دستفروشان گامی جهت رشد شهری برداریم.
وی در ادامه به ساماندهی دستفروشان بلوار قلی پور و تلاش های زیاد برای تحقق این مهم اشاره نمود و افزود : برای دستفروشان محله سلیمانداراب نیز با بخش خصوصی مذاکره نمودیم و در صدد تعرفه زمینی برای آنان به منظور ساماندهی هستیم که اگر این مهم محقق نشد سعی داریم در بازارچه نگین میرزا کوچک نسبت به اجرای این طرح اقدام نماییم.

Share