کاریکاتور/ انتخاب واحد داعشی !!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندهان داعش برای نیروهای این گروه،‌ دوره‌های آموزش بریدن سر انسان برگزار می‌کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندهان داعش برای نیروهای این گروه،‌ دوره‌های آموزش بریدن سر انسان برگزار می‌کردند.

۱۳۹۳۱۰۰۹۰۸۵۱۲۳۴۴۹۴۳۹۵۰۰۳

Share