ولایتیون که مبارزه راضلالت می‌دانستند,خودرا وارث انقلاب می‌دانند و ازمردم طلبکارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هاشمی‌رفسنجانی» با تجلیل از زحمات گروه‌های متعدد انقلابی، مانند منصورون، گفت: «در مقابل آنها گروه ولایتیون بودند که مبارزه را برافراشته‌ کردن پرچم ضلالت می‌دانستند و شگفتا که الان خود را وارث انقلاب می‌دانند و از مردم طلبکارند.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهدای منصورون، حبس و حصر امام از سوی رژیم پهلوی و hashemiحاکمیت خفقان در جامعه را موجب سازماندهی جوانان در گروه‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی دانست و گفت: «در آن شرایط احساسات سیاسی و عواطف انسانی، تفکر مبارزات مسلحانه را در بین مبارزین زنده کرد، اما امام همچنان بر مردم تاکید می‌کردند.»
روابط‌عمومی مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظامنوشت:«هاشمی‌رفسنجانی» با تجلیل از زحمات گروه‌های متعدد انقلابی، مانند منصورون، گفت: «در مقابل آنها گروه ولایتیون بودند که مبارزه را برافراشته‌ کردن پرچم ضلالت می‌دانستند و شگفتا که الان خود را وارث انقلاب می‌دانند و از مردم طلبکارند.» رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تاکید موکد بر نقش مردم در همه مراحل انقلاب، گفت: «نباید با تشکیل گروه‌های جعلی و شعارهای انحرافی و توخالی صف اتحاد مردم تضعیف شود که مهم‌ترین سرمایه نظام است.»
«هاشمی» تفرقه‌افکنی بین مردم را برنامه تاریخی استبداد و استعمار و فرعون‌های ستمگر دانست و گفت: «باید با اتحاد به استقبال دهه فجر برویم و راهپیمایی ٢٢بهمن امسال را به‌عنوان تابلوی وحدت مردم به جهانیان نشان بدهیم.»
«آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی» با ذکر خاطره‌ای که یکی از افسران رژیم پهلوی از امام برای ترور شاه در یکی از برنامه‌ها اجازه می‌خواست و امام اجازه ندادند، گفت: «کم‌کم گروه‌های مسلحانه مرکب از جوانان در سنین مختلف شکل گرفتند که به مرور شناخته و کشف می‌شدند.»
رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با سخت توصیف کردن شرایط مبارزه در سال‌های اول دهه ۵٠، گفت: «امام در تبعید و بزرگان مبارزه در زندان بودند، اما آتش زیر خاکستر روحیات انقلابی جوانان، تبلیغات مسلحانه را به راه انداخت تا به رژیم پهلوی بگویند مردم ایران در همه اعصار بخار و بخارایی دارند.»ایشان با تشریح اوضاع نفس‌گیر زندان‌ها و شکنجه‌های جسمی و روحی مبارزان، به خاطره‌ای از زندانی ‌شدن آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: «هشت‌ماه از ایشان خبر نداشتیم و در سفر مبارزاتی به اروپا و آمریکا، مقابل سازمان‌ملل بودم که خبر آزادی‌اش را شنیدم و از همان‌جا کارت‌پستالی حاوی نمادی از زندان و آزادی برایشان فرستادم.»
رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، فضای بازسیاسی سال‌های آخر مبارزه را فرصتی برای مبارزین، اشتباه رژیم پهلوی و برنامه غربی‌ها دانست و گفت: «نتیجه آن، راهپیمایی بزرگ قیطریه در روز عید فطر بود که نشان داد آتش مبارزه در کوچه‌پس‌کوچه‌های سراسر کشور زنده است.»هاشمی با یادآوری جمله از سر پشیمانی شاه خطاب به مردم که «صدای انقلاب شما را شنیدم»، آن را دیر هنگام دانست و گفت: زمانی بود که مردم و مبارزین خود را برای استقبال از امام عزیز آماده می‌کردند.

Share