وقتی مجری طرح‌های خدمات شهری زباله را داخل رودخانه خالی می کند !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس اداره محیط زیست فومن از تخلیه زباله در رودخانه توسط خودروی مجری طرح‌های خدمات شهری خبر داد.در سال جاری این دومین خودرویی است که در هنگام تخلیه زباله توقیف شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس اداره محیط زیست فومن از تخلیه زباله در رودخانه توسط خودروی مجری طرح‌های خدمات شهری خبر داد.

۱۴۰۸۷۷۶۴۷۰۰۰۶_۱ علی اصغر روشنی در جلسه حفاظت محیط زیست شهرستان فومن گفت: طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، مصوب مجلس شورای اسلامی، خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز علاوه بر جریمه نقدی، به یک تا ۱۰ هفته توقیف خودرو محکوم خواهند شد.

 وی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو که اقدام به تخلیه زباله در حریم رودخانه و جاده کرده بود، اضافه کرد: در سال جاری این دومین خودرویی است که در هنگام تخلیه زباله توقیف شده است. خودروی مذکور که مجری طرح‌های خدمات شهری بود، پس از پاکسازی مجدد محل با دستور مقام قضایی و توسط مأمورین کلانتری به پارکینگ منتقل شد.

 روشنی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فومن با همکاری دهیاری روستای کهنه گوراب فومن نسبت به توقیف خودرو تخلیه کننده زباله در حریم رودخانه و جاده ترانزیت فومن- سراوان اقدام کرد.
/ایسنا

Share