شکار گنجشک، تفریح شبانه جوانان سنگر +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا متاسفانه شکار پرندگان، آن هم شبانه و هنگام خواب آنها بر شاخه درختان حاشیه خیابان‌ها و پارک‌ها توسط برخی نوجوانان و جوانان شهر سنگر بسیار نگران کننده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا متاسفانه شکار پرندگان، آن هم شبانه و هنگام خواب آنها بر شاخه درختان حاشیه خیابان‌ها و پارک‌ها توسط برخی نوجوانان و جوانان شهر سنگر بسیار نگران کننده شده است.

 

Share