نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت نظارت بر عملکرد سمن های گیلان انتخاب شد

نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت نظارت گیلان انتخاب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از انتخاب نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد گیلان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از انتخاب نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد گیلان خبر داد.
نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت نظارت گیلان انتخاب شدیونس رنجکش گفت: در انتخاباتی که با حضور نمایندگان تشکل های مردم نهاد در دفتر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد،خانم زهرا تهمتن به عنوان نماینده این تشکل ها انتخاب گردید.
وی اضافه کرد: هیأت نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد استان گیلان متشکل از نمایندگان استانداری،اطلاعات،شوراهای اسلامی و سازمانهای مردم نهاد است که نقش نظارتی و صدور مجوز برای تشکل های مردم نهاد را دارد.
وی یادآور شد: این انتخابات چهارمین دوره انتخاب نماینده تشکل ها بوده است که خانم تهمتن برای چهارمین دوره پیاپی انتخاب شده است.
وی یادآور شد: مدت نمایندگی اعضای تشکل های مردم نهاد در هیأت نظارت دو ساله است.
به گفته وی،سازمانهای مردم نهاد یکی از سرمایه های مهم اجتماعی هستند که باید از ظرفیت های آنان برای توسعه اجتماعی بهره مند شد.
رنجکش تأکید کرد: دولت نیز بر ضرورت استفاده مناسب از این ظرفیت ها تأکید دارد و در استان گیلان هم سیاست ها بر اساس رویه های دولت تدبیر و امید می باشد.

Share