نعمت زاده توان اداره وزارتخانه را ندارد و نمایندگان طرح استیضاح وی را تهیه کرده اند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده لنگرود با اشاره به دومین کارت زرد مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمایندگان طرح استیضاح این وزیر را تهیه کردند که بزودی آن را در مجلس پیگیری خواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده لنگرود با اشاره به دومین کارت زرد مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمایندگان طرح استیضاح این وزیر را تهیه کردند که بزودی آن را در مجلس پیگیری خواهند کرد.
lahooti_8733 (1)   مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با اشاره به کارت زرد مجلس به نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمایندگان قبلا هم به این وزیر کارت زرد دادند که این دومین کارت زرد به وی است.

وی با تاکید بر این که نعمت زاده توان اداره این وزارتخانه مهم را ندارد گفت: البته نمایندگان طرح استیضاح وی را تهیه کردند که تصمیم دارند تا بزودی آن را تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند.
لاهوتی با بیان این که وزیری که دو بار از مجلس کارت زرد گرفت خود به خود به سمت استیضاح می رود تصریح کرد: کارت زرد مجلس به یک وزیر به معنای نارضایتی نمایندگان از عملکرد وی است و در واقع شرایط برای استیضاح وزیر فراهم می شود.
وی گفت: اگر وزیر سومین کارت زرد را از مجلس دریافت کند، شرایط استیضاح وی بیشتر فراهم می شود هرچند که در حال حاضر نمایندگان طرح استیضاح وی را آماده کرده اند و تصمیم دارند تا آن را تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند.
/بولتن نیوز

Share