نشست هم اندیشی ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با ستاد توسعه پایدار شهرداری اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین جلسه هم اندیشی ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با ستاد توسعه پایدار و معاونت هماهنگی امور سازمانها و امور بین الملل شهرداری اصفهان برگزار شد. در راستای تبادل تجربیات و اندوخته های علمی وپژوهشی ، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت به همراه کارشناسان این حوزه از ستاد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین جلسه هم اندیشی ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با ستاد توسعه پایدار و معاونت هماهنگی امور سازمانها و امور بین الملل شهرداری اصفهان برگزار شد.
در راستای تبادل تجربیات و اندوخته های علمی وپژوهشی ، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت به همراه کارشناسان این حوزه از ستاد توسعه پایدار اصفهان بازدید نمودند .
فاطمه قدیمی ، در این خصوص اظهار داشت: هدف از این نشست ها ، تبادل تجربیات طرفین و اطلاعات آموزشی و پژوهشی ستادها در جهت ارتقاءکیفیت شهری می باشد .
رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت یادآور شد : در این نشست مذاکراتی در خصوص رویکردها ، طرحها ، زیر ساخت ها ، برنامه ها ، بودجه ، فرآیند ارزیابی طرحها و پروژهها و فرآیند تکمیل پروپوزال شهرهای خلاق کمیسیون ملی یونسکو ،و در راستای تعامل و تبادل تجربه که می تواند شروع حرکتی نوین و ایجاد نقطه عطفی در همسویی و همگرایی با فعالیتهای ستاد توسعه پایدار سایر کلانشهرها نیز باشد، صورت پذیرفت و گزارشی از اقدامات انجام شده در ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت ارایه شد .
مهندس میریان، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری اصفهان نیزبه ذکر توضیحاتی در خصوص اهم فعالیت-ها و اقدامات این ستاد در حوزه های انرژی های تجدیدپذیر، محیط زیست، پسماند، آلودگی هوا و … پرداخت .
برگزاری جلسات مستمر با حضور اعضای ستاد توسعه پایدار سایر کلانشهرها از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود .
در دومین نشست که در راستای تکمیل پروپوزال ثبت شهر رشت به عنوان شهر خوراک شناسی یونسکو ، با دکتر جمالی نژاد معاونت هماهنگی امور سازمانها و امور بین الملل شهرداری اصفهان برگزار شد، روند تکمیل پروپوزال شهر خلاق اصفهان با حضور سهیلی پور و دکتر خیام و دکتر ژیان معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهانمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .
قدیمی ، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت نیز توضیحاتی در خصوص نحوه جمع آوری اطلاعات و نقش سایر نهادهای مرتبط برون سازمانی در تکمیل پروپوزال و هم¬چنین تاثیرات مثبت ثبت شهر رشت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرها و لزوم اجرای این طرح، بیان نمود .
همکاری متقابل شهرداری رشت و اصفهان در سایر حوزه های مرتبط با توسعه پایدار نیز در این نشست مورد بحث و توافق قرار گرفت .
۱ ۲

Share