نسبت به شش ماه آینده رشت،خوش بین نیستم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فاطمه شیرزاد در خصوص انتخاب شهردار با بیان اینکه از ابتدا با انتخاب شهردار از بین اعضای شورا مخالف بوده و در حال حاضر نیز مخالف هستم اظهار داشت: علی رغم اینکه گزینه های بسیار خوبی در انتخاب بر روی میز بوده اعضای شورا می توانستند گزینه ای خارج از عضو شورا برای تصدی شهرداری مطرح نمایند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فاطمه شیرزاد در خصوص انتخاب شهردار با بیان اینکه از ابتدا با انتخاب شهردار از بین اعضای شورا مخالف بوده و در حال حاضر نیز مخالف هستم اظهار داشت: علی رغم اینکه گزینه های بسیار خوبی در انتخاب بر روی میز بوده اعضای شورا می توانستند گزینه ای خارج از عضو شورا برای تصدی شهرداری مطرح نمایند.
عshirzadضو شورای اسلامی کلانشهر با اشاره به تاکیدات سایر مسئولین در خصوص عدم انتخاب عضو شورا به تصدی شهرداری افزود: اینکه شورا های اسلامی شهر و روستا مصوبات خود را بر اساس یک استقلالی که برای آنها تعریف شده است انجام می دهند ولی با توجه به بحث یکپارچه شدن مدیریت شهری اعضای شورا باید تعامل با استاندار، فرمانداری و نماینده ولی فقیه را برای پیشبرد مسائل مختلف امورات شهری انجام دهند یعنی باید این ارتباط و تعامل باشد.

فاطمه شیرزاد در ادامه افزود: درست است که شورا یک نهادی مستقل و دارای بودجه و برنامه هایش بر یک ریتم و برنامه ریزی خاصی عمل می شود، اما به این شکل که ما بخواهیم رو در روی مسئولین قرار بگیریم، به ما در پیشبرد اهداف مدیریت شهری کمک نخواهد کرد، ولو این که در مبحث جمع آوری روان آب های سطحی ، استانداری آن تعاملی را که در گذشته دربحث گذاشتن لوله هایی که دراین پروژه ها باید اختصاص میداد، نداشت و در بعضی از مراحل کار، این تعامل به سختی انجام شد.

باید شهرداری انتخاب می شد که خارج از عضو شورا بود

متاسفانه این ها یک سری کنش و واکنش هستند. در هر صورت من معتقدم دوستان ما در شورا با توجه به این که هر کدام مستقل هستند در خصوص این انتخاب  باید همدلی باید به همزبانی تبدیل می شد .

من در مصاحبه های قبل خود اشاره کردم که همکاران من توانمندی های خوبی دارند و دارای توانمندی ها و پتانسیل های خوبی هستند ولی باید در کنار ما می ماندند .

مردم خواهان این نبودند که یک عضو شورا، شهردار کلانشهر رشت شود

عضو شورای اسلامی شهر رشت در ادمه افزود: بنده به عنوان یک رسانه ای که دارای نشریه ی مکتوب و سایت مجازی هستم، نظر سنجی هایی همچون سایر پایگاه های اطلاع رسانی شهر رشت در این خصوص انجام دادم ، مردم خواهان این انتخاب نبودند که یک عضو شورا، شهردار کلانشهر رشت شود. ممکن است بعضی از همکاران در مصاحبه های خودشان بگویند این تصمیم جمع بوده ولی ای کاش این جمع یک تصمیم معقولانه تر و منطقی تر می گرفت و با گزینه های دیگر خوبی که روی میز بود یکی از این گزینه ها انتخاب می شد.

ویژگی های احراز صلاحیت یک شهردار توسط قانون مشخص می شود

فاطمه شیرزاد خاطر نشان کرد ؛ ممکن است همکاران من از من ناراحت شوند اما دیدگاه من این این است که یکی از گزینه ها باید با عقل و خرد جمعی انتخاب می شد و همکاران ما همچنان در کنار ما می ماندند .

نسبت به شش ماه آینده،خوش بین نیستم

خواهش من این است که شما هم به عنوان یک رسانه یک نظر سنجی انجام دهید که آیا مسئولین اتفاقی که افتاده یک اتفاق میمون میدانند؟

وی در پایان افزود: با توجه به وضعیت موجود نسبت به شش ماه آینده شهر رشت خوش بین نیستم.
/رشت پرس

Share