نجات دو تن از راهداران مدفون شده بر اثر سقوط بهمن در محور اسالم – خلخال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نیمه شب گذشته وقوع کولاک وسقوط بهمن در محور اسالم–خلخال دوتن از راهداران را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.در حال حاضر وضعیت عمومی این دو راهدار تلاشگر مساعد گزارش شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نیمه شب گذشته وقوع کولاک وسقوط بهمن در محور اسالم–خلخال دوتن از راهداران را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.
۸۱۳۵۵۶۹۹-۶۰۲۴۳۲۷به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گیلان شب گذشته بار دیگر طبیعت برف در محور اسالم به خلخال چهره سخت و واقعی خود را نشان داد و با وقوع کولاک شدید و سقوط بهمن حجم عظیمی از برف بر سر راهداران سخت کوش آوار شد.
با وقوع کولاک شدید و در پی آن سقوط بهمن در محور اسالم – خلخال دوتن از راهداران که مشغول پاکسازی مسیر بودند در زیر حجم زیادی از بهمن گرفتار ومصدوم شدند.

براساس این گزارش شدت وقوع بهمن به حدی بود که دو دستگاه ماشین آلات راهداری درحین عملیات برفروبی گرفتار بهمن و در زیر توده ای از برف مدفون شدند. بطوریکه پس از ساعتها تلاش وکوشش توانستند راهداران را از مرگ حتمی نجات داده و راهی بیمارستان نمایند.

در حال حاضر وضعیت عمومی این دو راهدار تلاشگر مساعد گزارش شده است.

Share