موضوعی که کار را به عمه آقای قرائتی کشاند! +فیلم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اصرار بی جای خبرنگار در سئوال از موضوعی که آقای قرائتی اطلاعی درباره اش نداشت، کار رو به عمه ایشون کشاند! تابناک نوشت:خبرنگار از قرائتی درباره مجموعه حکمت نامه رضوی سئوال کرد که وی نیز پاسخ داد: بلد نیستم، همین حالا دیدم. خبرنگار دوباره با سماجت نظرش رو خواست […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اصرار بی جای خبرنگار در سئوال از موضوعی که آقای قرائتی اطلاعی درباره اش نداشت، کار رو به عمه ایشون کشاند!

تابناک نوشت:خبرنگار از قرائتی درباره مجموعه حکمت نامه رضوی سئوال کرد که وی نیز پاسخ داد: بلد نیستم، همین حالا دیدم.

خبرنگار دوباره با سماجت نظرش رو خواست که قرائتی هم میگه: آخه چیزی که بلد نیستم واسه چی مصاحبه کنم از خود مولفش بپرسید .

اینقدر اصرار کرد که قرائتی به خبرنگار گفت: عمه منو ندیدی ، میتونی بگی زشته یا خوشگل؟

آقای خبرنگار بسه دیگه . خدا را شکر یکی پیدا شده میگه بلد نیستم؛ حالا شما ول نمی کنید؟

Share