معاون فنی و عمرانی شهرداری رشت معارفه شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد کامران زاده فومنی سرپرست معاونت فنی عمرانی شهرداری رشت شد.محمد کامران زاده فومنی کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان است و با این انتصاب جایگزین رسولیان در این معاونت شده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد کامران زاده فومنی سرپرست معاونت فنی عمرانی شmmk4هرداری رشت شد.
صبح امروز مراسم معارفه ی سرپرست معاونت عمرانی شهرداری رشت و معاون اداری مالی شهرداری با حضور جمعی از اعضای شورای شهر رشت برگزار شد.
محمد کامران زاده فومنی رئیس اداره برنامه ریزی ,تجهیز منابع و اقتصاد مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان است و با این انتصاب جایگزین رسولیان در این معاونت شده است.
داریوش رحمتی سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری رشت نیز امروز به طور رسمی این معاونت را برعهده گرفت.

خبرنگار:سینا هوشمند

Share